21/09/2021 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Lưu viên ngoại kiến ký
酬劉圓外見寄

Tác giả: Nghiêm Duy - 嚴維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/11/2016 07:23

 

Nguyên tác

蘇耽佐郡時,
近出白雲司。
藥補清羸病,
窗吟絕妙詞。
柳塘春水漫,
花塢夕陽遲。
欲識懷君意,
明朝訪楫師。

Phiên âm

Tô Đam[1] tá quận[2] thì,
Cận xuất Bạch vân ty[3].
Dược bổ thanh luy bệnh,
Song ngâm tuyệt diệu từ.
Liễu đường xuân thuỷ mạn,
Hoa ổ tịch dương trì.
Dục thức hoài quân ý,
Minh triêu phỏng tiếp sư.

Dịch nghĩa

Mừng Tô Đam nay làm phó quận,
Từ Bạch vân ty chuyển về mới đây.
Phải uống thuốc bổ vì gầy gò,
Bên song ngâm những vần thơ tuyệt diệu.
Nước mùa xuân lên cao bên bờ đê trồng liễu,
Mặt trời lặn chậm trong vườn hoa.
Nhận ra nhớ ông nhiều,
Sáng mai tôi sẽ đi gặp bác chèo thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mừng Tô Đam nay làm phó quận
Bạch vân ty gần cận chuyển về
Gầy còm thuốc bổ phải bê
Bên song ngâm những vần thơ tuyệt vời
Nước xuân tràn bờ nơi trồng liễu
Nắng tắt dần cuối nẻo vườn hoa
Nhớ ông vừa chợt nhận ra
Sáng mai tôi sẽ thăm qua bác chèo.
Viên ngoại, gọi tắt của viên ngoại lang, một quan chức; chức này dưới chức lang trung một bậc.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995
[1] Tên tự của Lưu viên ngoại.
[2] Tức quận phó, còn gọi là biệt giá.
[3] Có nghĩa là một ty trong bộ hình. Theo truyền thuyết, Hoàng Đế dùng màu mây để định quan chức, trong đó bộ mây trắng tương đương bộ hình đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Duy » Thù Lưu viên ngoại kiến ký