送隱者一絕

無媒徑路草蕭蕭,
自古雲林遠市朝。
公道世間唯白髮,
貴人頭上不曾饒。

 

Tống ẩn giả nhất tuyệt

Vô môi kính lộ thảo tiêu tiêu,
Tự cổ vân lâm viễn thị triêu.
Công đạo thế gian duy bạch phát,
Quý nhân đầu thượng bất tằng nhiêu.

 

Dịch nghĩa

Con đường nhỏ không lối rẽ, cỏ mọc gió rì rào,
Từ xưa chốn mây ngàn vẫn xa cách với thành thị.
Duy có một con đường đi chung là tóc bạc,
Người quyền quý có ai mà chẳng bị tóc bạc nhiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường nhỏ thẳng rì rào cỏ lắc
Chốn thị thành vốn khác núi rừng
Duy tóc bạc, là lẽ chung
Dẫu là quý tộc ai không bạc đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường con mịt mịt cỏ dàu dàu
Phố thị núi rừng cách biệt nhau
Tóc trắng thế gian chung một lối
Quyền môn đầu cũng bạc phau phau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường con cỏ mọc gió rì rào,
Phố lầu luôn cách chốn ngàn cao.
Duy có đường chung là tóc bạc,
Quyền môn ai khỏi bạc đầu nào?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Không người dẫn lối cỏ tiêu điều
Từ cổ rừng mây xa thị triều
Tóc bạc thế gian công chính nhất
Quý nhân đầu tóc chẳng hơn nhiều.


Thị triều: Triều đình, thành thị
25.00
Trả lời