Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 23/02/2009 05:13 bởi hongha83
Lý Kiến Huân 李建勳 tự Trí Nghiêu, quê Lũng Tây, thuở bé rất ham học, thuộc làu kinh sử. Lý hết lòng giúp đỡ vương triều Nam Đường do Lý Thăng (Từ Trí Cáo) sáng lập và được trọng dụng. Lý giữ chức Trung thư Thị lang Đồng bình chương sự (Tể tướng), nhưng về sau thế lực suy yếu, bị đổi làm Tiết độ sứ Phủ Châu. Có lúc sắp được làm chức Tư không nhưng vì đang xây dựng trang trại ở Chung Sơn (đông bắc Nam Kinh) nên xin từ chức. Vua gọi là Chung Sơn công. Thơ hiện còn 1 quyển.