送顧況泗上覲叔父

吳鄉歲貢是嘉賓,
後進之中見此人。
別業更臨洙泗上,
擬將書卷對殘春。

 

Tống Cố Huống Tứ thượng cận thúc phụ

Ngô hương tuế cống thị gia tân,
Hậu tiến chi trung kiến thử nhân.
Biệt nghiệp cánh lâm Thù Tứ thượng,
Nghĩ tương thư quyển đối tàn xuân.

 

Dịch nghĩa

Trên quê đất Ngô ông đã đãi tôi cả năm như khách quý,
Nay ông đi vào nơi thăm người đó.
Biệt thự cất trên chỗ sông Thù gặp sông Tứ,
Thiển nghĩ chắc ông đã mang theo sách đặng đọc lúc xuân tàn.


Sông Tứ bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông, chảy qua tỉnh Giang Tô để nhập vào sông Hoài. Sông Thù là một chi nhánh của sông Tứ. Hai sông gặp nhau tại Khúc Phụ, là nơi Khổng Tử giảng đạo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên quê Ngô tôi như quý khách
Nay ông thăm thân thích trượng nhân
Tứ Thù biệt thự cũng gần
Hẳn mang theo sách cuối xuân trau dồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất Ngô tôi khách cả năm
Sau này ông phải viếng thăm chú người.
Nhà gần Thù Tứ họp trôi
Nghĩ rằng thư sách trau dồi cuối xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đãi tôi như khách ở quê hương
Nay tiễn ông đi bấy dặm trường
Thù Tứ, lầu cao xa cách ấy
Chắc ông đọc sách để thôi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khách quí làng tôi gửi lễ năm
Hậu sinh trong đó có anh chàng
Nhà to đặt cạnh sông Thù Tứ
Thư sách định mang đọc cuối xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất khách tròn năm làm khách quý,
Nay ông đến đó viếng thăm người.
Gác lầu bên cạnh sông Thù Tứ,
Đọc sách xuân tàn, thế cũng vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đãi tôi khách quý suốt năm qua,
Người đó nay ông vào viếng nhà.
Biệt thự cất gần sông Thù Tứ,
Xuân tàn đọc sách cũng vui ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời