送李冠

勻如春澗長流水,
怨似秋枝欲斷蟬。
可惜人間容易聽,
清聲不到御樓前。

 

Tống Lý Quan

Quân như xuân giản trường lưu thuỷ,
Oán tự thu chi dục đoạn thiền.
Khả tích nhân gian dung dị thính,
Thanh thanh bất đáo ngự lâu tiền.

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo mượt mà như dòng suối xuân chảy dài,
Não nuột như tiếng ve sầu trên cành cây mùa thu.
Tiếc thay trong dân gian có nghệ nhân tài thế này,
Mà không được tiến cử lên cung đình.


Lý Quan là một nghệ nhân giỏi thổi sáo, người cùng thời với tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mượt mà tựa suối xuân xuôi chảy
Não nuột như ve gáy cành thu
Tiếc thay tài nghệ có dư
Cung đình chưa được ai đưa tiến vào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mượt mà sáo tựa suối xuân lưu
Não nuột ve thu gáy oán sầu.
Đáng tiếc nghệ nhân tài đến thế
Tiếng tăm chẳng tiến cử cung lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời