送東萊王學士無競

寶劍千金買,
平生未許人。
懷君萬里別,
持贈結交親。
孤松宜晚歲,
眾木愛芳春。
已矣將何道,
無令白首新。

 

Tống Đông Lai Vương học sĩ Vô Cạnh

Bảo kiếm thiên kim mãi,
Bình sinh vị hứa nhân.
Hoài quân vạn lý biệt,
Trì tặng kết giao thân.
Cô tùng nghi vãn tuế,
Chúng mộc ái phương xuân.
Dĩ hĩ tương hà đạo,
Vô lệnh bạch thủ tân.


Đông Lai nay gồm Yên Đài, Uy Hải, thuộc Sơn Đông, đời Đường đổi thành Lai Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kiếm báu giá đến ngàn vàng
Bình sinh chưa từng hiến dâng
Nhớ anh ngàn dặm ly biệt
Cầm tặng để kết tình thân
Tùng đơn cuối năm hợp tiết
Cây cỏ khác thích mùa xuân
Chia tay đường đi đã hết
Không bảo tóc cũng trắng dần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bảo kiếm ngàn vàng mua
Đến nay chưa phụng hiến
Nhớ anh vạn lý biệt
Giữ tặng kết tình thân
Riêng tùng hợp cuối năm
Ngàn cây ưa xuân đẹp
Thôi đường nào tiễn hết
Chẳng bảo mới bạc đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thanh kiếm mua ngàn vàng quý giá
Trong đời chưa từng hứa tặng ai
Nhớ ông vạn dặm chia tay
Trao ông thân ái tỏ bày nhớ nhung
Tiết cuối năm cây thông thích hợp
Mọi cây đều yêu chuộng mùa xuân
Tiễn đưa đường cái sắp gần
Tóc tơ mọc mới đâu cần bảo ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời