13/04/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đông Lai Vương học sĩ Vô Cạnh
送東萊王學士無競

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 03:06

 

Nguyên tác

寶劍千金買,
平生未許人。
懷君萬里別,
持贈結交親。
孤松宜晚歲,
眾木愛芳春。
已矣將何道,
無令白首新。

Phiên âm

Bảo kiếm thiên kim mãi,
Bình sinh vị hứa nhân.
Hoài quân vạn lý biệt,
Trì tặng kết giao thân.
Cô tùng nghi vãn tuế,
Chúng mộc ái phương xuân.
Dĩ hĩ tương hà đạo,
Vô lệnh bạch thủ tân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kiếm báu giá đến ngàn vàng
Bình sinh chưa từng hiến dâng
Nhớ anh ngàn dặm ly biệt
Cầm tặng để kết tình thân
Tùng đơn cuối năm hợp tiết
Cây cỏ khác thích mùa xuân
Chia tay đường đi đã hết
Không bảo tóc cũng trắng dần
Đông Lai nay gồm Yên Đài, Uy Hải, thuộc Sơn Đông, đời Đường đổi thành Lai Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Tống Đông Lai Vương học sĩ Vô Cạnh