別客

青山歷歷水悠悠,
今日相逢明日愁。
系馬橋邊楊柳樹,
為君沽酒暫淹留。

 

Biệt khách

Thanh sơn lịch lịch thuỷ du du,
Kim nhật tương phùng minh nhật sầu.
Hệ mã kiều biên dương liễu thụ,
Vị quân cô tửu tạm yêm lưu.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh hiện rõ, sông nước bao la,
Hôm nay gặp nhau để ngày mai sẽ sầu ly biệt.
Hãy buộc ngựa vào gốc liễu bên cây cầu này,
Tôi mời ông bữa rượu để tạm thời cầm chân ông đã.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông bao la núi xanh hiện rõ
Gặp hôm nay mai sẽ ly sầu
Gốc dương buộc ngựa bên cầu
Mời ông chén rượu giữ nhau tạm thời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh biêng biếc, nước mông mênh
Nay gặp mai xa dạ não nùng
Gốc liễu bên cầu dừng gót ngựa
Mời người chén rượu tạm dừng chân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh hiển hiện, nước bao la,
Hôm Nay gặp để mai sầu biệt xa.
Hãy buộc ngựa vào cầu gốc liễu,
Mời ông rượu, tạm giữ chân mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời