白雲歌送劉十六歸山

楚山秦山皆白雲,
白雲處處長隨君。
長隨君,
君入楚山裏,
雲亦隨君渡湘水。
湘水上,
女蘿衣,
白雲堪臥君早歸。

 

Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn

Sở sơn Tần sơn giai bạch vân,
Bạch vân xứ xứ trường tuỳ quân,
Trường tuỳ quân.
Quân nhập Sở sơn lý,
Vân diệc tuỳ quân độ Tương thuỷ.
Tương thuỷ thượng,
Nữ la y,
Bạch vân kham ngoạ quân tảo quy.

 

Dịch nghĩa

Núi Sở hay núi Tần cũng đều có mây trắng,
Mây trắng ở nơi nào cũng theo ông mãi.
Theo ông mãi,
Nên khi ông vào núi Sở,
Mây vẫn theo ông qua sông Tương.
Trên sông Tương,
Có con quỷ núi,
Mây ráng nằm lại, nên ông sớm quy ẩn.


(Năm 744)

Lưu thập lục thân thế không rõ, có lẽ là một người bạn của tác giả. Bài này làm để tiễn tặng họ Lưu từ kinh đô Trường An về quy ẩn ở một ngọn núi bên bờ sông Tương, tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Non Sở non Tần mây trắng bay,
Theo chàng khắp chốn ruổi dặm dài,
Ruổi dặm dài.
Chàng vào trong núi Sở,
Mây cũng theo chàng vượt sông Tương.
Bờ sông Tương,
Quỷ núi thương,
Mây trắng chẳng ở, theo đi xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Sở, Tần cũng đều mây trắng
Mây nơi nào cũng gắng theo ông
Vào núi Sở, nhập sông Tương
Cảm tình quỷ núi, mây ngừng, ông quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi Sở non Tần ùn mây trắng
Theo anh xứ xứ mây trắng bay
Ruổi dặm trường
Vào non Sở
Mây cũng theo người qua Tương thuỷ
Bến sông Tương
Con quỷ núi
Mây ở chẳng đi
Sớm mau quay về lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non Tần núi Sở trắng mây bay,
Mây trắng nơi nào cũng ruổi ngài.
Theo mãi ông vào nơi núi Sở,
Theo người mây đến dòng Tương dài.
Trên dòng Tương có con ma núi,
Mây ráng dừng, ông sớm ẩn ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời