Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trí Chân thiền sư (3 bài)
- Ân Nghiêu Phiên (5 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)
- Giả Đảo (27 bài)
- Diêu Hợp (20 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/06/2014 14:59 bởi tôn tiền tử
Thẩm Á Chi 沈亞之 (781-832) tự Hạ Hiền 下賢, người Ngô Hưng, giỏi văn thơ, là một văn học gia đời Đường. Thời trẻ ông tới Trường An, làm môn hạ của Hàn Dũ 韓愈, kết giao với Lý Hạ 李賀, Trương Hỗ 張祜, Từ Ngưng 徐凝. Ông đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 10 (815) rồi làm Bí thư tỉnh chính tự. Năm Trường Khánh thứ nhất, ông làm Lương Dương uý, tới năm thứ 4 thì làm Phúc Kiến đoàn luyện phó sứ, cuối cùng làm tới Trình Châu duyện trong năm Thái Hoà. Trước tác có Thẩm Hạ Hiền tập 沈下賢集.

 

Tuyển tập chung