Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Á Chi (4 bài)
- Ân Nghiêu Phiên (5 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)
- Giả Đảo (27 bài)
- Diêu Hợp (20 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/06/2017 15:08 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 30/06/2017 15:11 bởi hongha83
Trí Chân thiền sư 智真禪師 (781-865) là cao tăng trứ danh nhà Đường, họ Liễu 柳, người Dương Châu, Giang Tô. Xuất gia tại chùa Hoa Lâm ở Dương Châu. Đời Đường niên hiệu Nguyên Hoà năm đầu (806), đến Nhuận Châu thọ giới ở chùa Thiên Hương. Sư không thích học tập Kinh Luận, chỉ mộ tu Thiền. Niên hiệu Khai Thành năm đầu (836), sư sang Phước Châu đến ấp Trường Khê có Trần Lượng, Hoàng Du thỉnh sư ở lại núi Quy giáo hoá nên người đời còn gọi sư là Quy Sơn Trí Chân. Đến thời Võ Tông (841-846) huỷ diệt Phật giáo, bắt tăng còn trẻ phải hoàn tục, sư cũng phải hoàn tục. Đến thời Tuyên Tông lên ngôi (847) sùng phụng Phật pháp, sư trở về chùa như xưa. Niên hiệu Hàm Thông năm thứ sáu (865), sư tịch tại núi này, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua ban hiệu là Quy Tịch thiền sư 歸寂禪師, tháp hiệu Bí Chân 秘真. Sư để lại vài bài Kệ thị chúng.