Trăng sáng phân hình chỗ chỗ tươi,
Bạch y dễ kéo giải không người.
Tại gia ai bảo tu học khó?
Kim Túc từng làm Trưởng giả chơi.


Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)