Cầu quan chức ba năm không được
Đường Trường An ngựa thấm phong trần
Quan không thành, không thoái thân
Chịu chê chỉ có Tô Tần thủa xưa

tửu tận tình do tại