15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 16/03/2019 12:02

夢遊秦宮

君王多感放東歸,
從此秦宮不復期。
春景似傷秦喪主,
落花如雨淚臙脂。

 

Mộng du Tần cung

Quân vương đa cảm phóng đông quy,
Tùng thử Tần cung bất phục kỳ.
Xuân cảnh tự thương Tần táng chủ,
Lạc hoa như vũ lệ yên chi.


Bài này còn có tựa khác là Đề cung môn 題宮門, chép trong Tần mộng ký 秦夢記 của Thẩm Á Chi. Trong truyện, sau khi công chúa Lộng Ngọc qua đời, tác giả đến từ biệt lần cuối và đề thơ lên cửa cung Thuý Vi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quân vương đau xót thả về đông
Từ ấy Tần cung khỏi ngóng trông
Cảnh xuân thương tiếc nàng công chúa
Lả tả mưa hoa, lệ phấn hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vua thương cho được về đông
Cung Tần từ bấy chẳng mong ngày về
Mộ nàng xuân vẻ xót thay
Như mưa hoa rụng lệ ai phấn hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vua thương cho được trở về đông;
Từ bấy Tần cung hết ngóng trông.
Xuân cũng đau thương công chúa mất;
Như mưa hoa rụng, lệ tuôn dòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời