16/10/2021 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng du Tần cung
夢遊秦宮

Tác giả: Thẩm Á Chi - 沈亞之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 16/03/2019 12:02

 

Nguyên tác

君王多感放東歸,
從此秦宮不復期。
春景似傷秦喪主,
落花如雨淚臙脂。

Phiên âm

Quân vương đa cảm phóng đông quy,
Tùng thử Tần cung bất phục kỳ.
Xuân cảnh tự thương Tần táng chủ,
Lạc hoa như vũ lệ yên chi.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quân vương đau xót thả về đông
Từ ấy Tần cung khỏi ngóng trông
Cảnh xuân thương tiếc nàng công chúa
Lả tả mưa hoa, lệ phấn hồng
Bài này còn có tựa khác là Đề cung môn 題宮門, chép trong Tần mộng ký 秦夢記 của Thẩm Á Chi. Trong truyện, sau khi công chúa Lộng Ngọc qua đời, tác giả đến từ biệt lần cuối và đề thơ lên cửa cung Thuý Vi.
Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, NXB Văn học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Á Chi » Mộng du Tần cung