Mặt trời cao lúc chim vàng hót
Bên giếng đào nở ngát thơm hương
Người xinh may áo đảm đương
Cánh hoa rơi nhẹ trên đường kéo đưa

tửu tận tình do tại