Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (10 bài)
- Cao Bá Quát (385 bài)
Tạo ngày 16/07/2014 12:46 bởi Vanachi
Công chúa Ngọc Hoa 玉花 là con gái vua Gia Long, em gái vua Minh Mạng. Bà không màng cảnh nhung lụa vương giả đã trốn hoàng tộc đến xin quy y xuất gia tại chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn. Tương truyền rằng, bà xin xuất gia từ sớm nhưng vua cha không cho. Sau khi vua Gia Long băng hà, bà xin phép anh là vua Minh Mạng không thành, nên đã trốn khỏi cung cấm đến Ngũ Hành Sơn và quy y tại chùa Tam Thai, có một thời gian tu tập ở động Huyền Không, đúng nơi mà vua cha của mình xưa kia náu mình. Sau đó, bà về tu tại chùa ni Phổ Đà Sơn.