21/05/2024 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân từ thù Nguyên Vi Chi
春詞酬元微之

Tác giả: Thẩm Á Chi - 沈亞之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/06/2014 18:53

 

Nguyên tác

黃鳥啼時春日高,
紅芳發盡井邊桃。
美人手暖裁衣易,
片片輕花落剪刀。

Phiên âm

Hoàng điểu đề thì xuân nhật cao,
Hồng phương phát tận tỉnh biên đào.
Mỹ nhân thủ noãn tài y dị,
Phiến phiến khinh hoa lạc tiễn đao.

Dịch nghĩa

Lúc chim vàng hót thì mặt trời đã lên cao,
Cây đào gần giếng nở nhiều hoa hồng, toả hương thơm.
Người đẹp khéo tay cắt vải may áo thoăn thoắt,
Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên kéo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời cao lúc chim vàng hót
Bên giếng đào nở ngát thơm hương
Người xinh may áo đảm đương
Cánh hoa rơi nhẹ trên đường kéo đưa
Nguyên Vi Chi tức Nguyên Chẩn 元稹. Có bản chép tác giả bài này là Thi Kiên Ngô 施肩吾.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Á Chi » Xuân từ thù Nguyên Vi Chi