Đường Tống truyền kỳ 唐宋傳奇 là bộ sách được Lỗ Tấn biên soạn năm 1927, chép những câu chuyện xảy ra vào thời Đường và Tống, do Bắc Tân thư cục xuất bản lần đầu tiên tại Thượng Hải.

Tại Việt Nam, bộ sách này đã được dịch và xuất bản:
- Châu Hải Đường, Đường Tống truyền kỳ, Tao Đàn & NXB Hội Nhà văn, 2017
- Ngô Trần Trung Nghĩa, Đường Tống truyền kỳ, NXB Văn học, 2018

Nhóm này tập hợp những bài thơ xuất hiện trong bộ sách trên.