Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Trung Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
Từ khoá: ly biệt (51) Dương liễu chi (66) Chương Đài liễu (2)

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2014 21:29

楊柳枝-答韓員外

楊柳枝,芳菲節,
所恨年年贈離別。
一葉隨風忽報秋,
縱使君來豈堪折。

 

Dương liễu chi - Đáp Hàn viên ngoại

Dương liễu chi, phương phi tiết,
Sở hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tuỳ phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết.


Đây là bài trả lời của Liễu thị khi đọc bài Chương Đài liễu của Hàn Hoằng 韓翃. Xem thêm bài Chương Đài liễu của Hàn Hoằng. Hai câu đầu có bản chép là “Dương liễu chi, Dương liễu chi, Khả hận niên niên tặng ly biệt” 楊柳枝,楊柳枝,可恨年年贈離別.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cành dương liễu, cành dương liễu
Đáng hận năm năm tặng ly biệt
Một lá bay vèo chợt báo thu
Dù hoạ ai về há tha thiết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Đây cành dương liễu tình say
Hận năm năm nhớ bao ngày biệt ly
Lá thu bay báo qua thì
Liệu khi trở lại bẻ gì mà hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cành dương đang độ tốt tươi
Năm dài  sao nỡ cho người cách xa
Lá phong rơi, báo thu qua
Chàng về còn có biết là bẻ chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành dương liễu đốt nào cũng tốt
Chỉ hận đời bẻ lúc biệt ly
Bỗng thơ chợt báo thu về
Liệu chàng trở lại ham gì cành dương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Cành dương liễu, nết tốt tươi;
Năm năm hận chỉ tặng người biệt li.
Một nhành gió báo thu về;
Dù là chàng lại, dễ gì bẻ cho?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cành dương liễu đốt nay tươi tốt
Hận năm năm tặng lúc biệt ly
Gió thu chợt báo lá bay
Nếu người đến bẻ chịu chi há nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cành dương mỗi đốt xanh ơi
Hận sao năm tháng xa người biệt ly
Lá thu theo gió rơi đi
Liệu chàng còn thiết tha chi lúc về?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành dương liễu đốt tốt tươi,
Hận sao không tặng cho người cách xa.
Lá phong theo gió thu qua,
Chàng về còn có cành mà bẻ không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đang tươi cành liễu xanh ngời,
Tháng năm hận chẳng tặng người biệt ly.
Thu sang gió cuốn lá đi,
Chàng về biết có còn chi bẻ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời