楊柳枝三首其三(巫峽巫山楊柳多)

巫峽巫山楊柳多,
朝雲暮雨遠相和。
因想陽臺無限事,
為君回唱柳枝詞。

 

Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)

Vu giáp Vu sơn dương liễu đa,
Triêu vân mộ vũ viễn tương hoà.
Nhân tưởng Dương Đài vô hạn sự,
Vị quân hồi xướng "Liễu chi từ".

 

Dịch nghĩa

Trên kẽm Vu và núi Vu có nhiều dương liễu,
Ở đó mây và mưa hoà hợp đã từ ngàn xưa.
Nhân nhớ tới biết bao sự tích về Dương Đài,
Xin vì chàng ngâm hồi đáp bài "Liễu chi từ" này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẽm, núi Vu có nhiều dương liễu
Sớm cùng hôm vẫn níu mây mưa
Dương Đài nhân tưởng tích xưa
Xin vì quý vị ngâm từ "Liễu chi"

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên kẽm núi Vu nhiều rặng liễu,
Mây mưa hoà hợp từ ngàn xưa.
Biết bao sự tích Dương Đài nhớ,
Bài “Liễu chi từ” vịnh cũng ưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời