楊柳枝九首其五(花萼樓前初種時)

花萼樓前初種時,
美人樓上斗腰肢。
如今拋擲長街裏,
路葉如啼欲問誰。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)

Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì,
Mỹ nhân lâu thượng đấu yêu chi.
Như kim phao trịch trường nhai lý,
Lộ diệp như đề dục vấn thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Được trồng trước lầu Hoa Ngạc từ lúc mới xây,
Đã ra thân và nhánh đua với những gái đẹp ngụ trên lầu cao.
Nay bị chặt vứt bừa trên một đoạn đường phố dài,
Cành lá trên mặt đường này như cất tiếng than với người qua đường.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Ngạc lâu trồng nhiều dương liễu
Như mỹ nhân yểu điệu múa may
Nay trên đường phố quăng đầy
Lá cành khóc hỏi thế này tại sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước lầu Hoa Ngạc buổi xưa trồng
Người đẹp lầu cao thắm nét xuân
Nay chặt phá bừa lan khắp nẻo
Lá rơi như hỏi khách qua đường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước lầu Hoa Ngạc cây vừa trồng
Cây với người đẹp đọ eo lưng
Trên phố nếu đem cây vứt bỏ
Lá cây muốn hỏi ai qua đường.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời