29/05/2024 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi - Đáp Hàn viên ngoại
楊柳枝-答韓員外

Tác giả: Liễu thị - 柳氏

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:35

 

Nguyên tác

楊柳枝,芳菲節,
所恨年年贈離別。
一葉隨風忽報秋,
縱使君來豈堪折。

Phiên âm

Dương liễu chi, phương phi tiết,
Sở hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tuỳ phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết.

Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Đây cành dương liễu tình say
Hận năm năm nhớ bao ngày biệt ly
Lá thu bay báo qua thì
Liệu khi trở lại bẻ gì mà hay
Đây là bài trả lời của Liễu thị khi đọc bài Chương Đài liễu của Hàn Hoằng 韓翃. Xem thêm bài Chương Đài liễu của Hàn Hoằng. Hai câu đầu có bản chép là “Dương liễu chi, Dương liễu chi, Khả hận niên niên tặng ly biệt” 楊柳枝,楊柳枝,可恨年年贈離別.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu thị » Dương liễu chi - Đáp Hàn viên ngoại