Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Bùi Địch (23 bài)
- Sầm Tham (61 bài)
- Lý Hoa (5 bài)
- Tiêu Dĩnh Sĩ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/04/2014 15:21 bởi tôn tiền tử
Lưu Yến 劉晏 (716-780) tự Sĩ An 士安, người Nam Hoa, Tào Châu (nay là Đông Minh, tỉnh Sơn Đông), cha là Nam Hoa huyện thừa. Ông thuở bé là thần đồng, năm 725 khi Đường Huyền Tông phong thiện ở núi Thái Sơn, ông dâng Đông phong thư 東封書, Huyền Tông rất thích sai trung thư lệnh Trương Duyệt 張說 thử tài thấy đối đáp lưu loát bèn cho theo về Trường An làm bí thư tỉnh chính tự. Về sau ông làm tới huyện lệnh huyện Hạ, huyện Ôn.

Trong Tam tự kinh về sau có đoạn “Đường Lưu An, phương thất tuế, cử thần đồng, tác chính tự” 唐劉晏,方七歲,舉神童,作正字 chính là nói về ông.

 

Tuyển tập chung