章臺柳-寄柳氏

章臺柳,章臺柳,
昔日青青今在否?
縱使長條似舊垂,
也應攀折他人手!

 

Chương Đài liễu - Ký Liễu thị

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ.
Túng sử trường điều tự cựu thuỳ,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.


Hàn Hoằng được một người bạn tặng cho một diệu kỹ là Liễu thị, trai tài gái sắc rất tương đắc. Khi Hàn Hoằng đi làm ký thất cho quan Tiết độ hầu Di Dật ở Tuy Thanh, để Liễu thị ở lại Trường An, ba năm sau gửi bài từ này cho Liễu thị, “liễu Chương Đài” ở đây chỉ Liễu thị ở Trường An. “Cây liễu trước vẫn xanh xanh nay không biết ra sao” là nói Liễu thị ngày trước kiều diễm, chẳng hay bây giờ thế nào. “Dù vẫn cành dài nguyên vẹn rủ, cũng tay người khác vin cành bẻ” là tỏ ý hoài nghi.

Liễu thị sau đó đáp lại bằng bài Dương liễu chi, lời lẽ rất bình dị nhẹ nhàng, mà ý nghĩa hàm súc. “Cành dương liễu đáng hận năm năm tặng ly biệt” cũng như nàng mấy năm bị Hàn viên ngoại bỏ đi xa, khiến nàng phải sầu. Một lá vàng báo tin thu, là liễu bị tàn tạ, cũng như nàng cũng đã giảm dung nhan, thời đâu còn xuân sắc, chắc chàng có thể trở lại cũng không còn tha thiết, trả lời châm đối chua cay, mai mỉa rất thấm thiết.

(Xem thêm bài Dương liễu chi của Liễu thị)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài
Ngày trước xanh xanh nay có lẽ
Dù vẫn cành dài nguyên vẹn rủ
Cũng tay người khác vin cành bẻ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Hỡi Chương Đài liễu, liễu Chương Đài
Ngày trước tươi xanh lá phủ cài
Nay vẫn dáng xưa nguyên vẹn rủ
Hay cành cũng bị kẻ vin hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Liễu Chương đài! Liễu Chương đài
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Thướt tha tơ liễu dài buông,
Có chăng kẻ khác qua đường bẻ chơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu Chương Đài! Chương Đài họ Liễu!
Xưa xanh xanh nay vẫn còn xanh?
Có còn tơ liễu buông mành?
Hay là đã bẻ nguyên cành cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài
Vẻ xanh ngày trước biết nay có còn
Cành dài lá thắm lả buông
E ai đã bẻ đã ôm vào lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài!
Ngày trước xanh non, liệu tới nay
Còn lá thướt tha như thuở ấy
Tay người đã bẻ, có ai hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài;
Khi xưa xanh mướt, biết nay chốn nào?
Thướt tha dù tựa ngày nao;
Chắc rằng cũng đã bẻ trao tay người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu Chương Đài hỡi liễu Chương Đài
Ngày trước xanh xanh, sao lúc nay?
Vẫn rủ cành dài như thuở đó
Phải chăng vin bẻ dưới tay ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chương Đài hỡi liễu Chương Đài
Xưa xanh xanh lá ngày nay có còn
Cho dù vẫn rủ tơ non
Chắc không như trước đã lòn tay ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai từ

Câu 3,
Chữ TỰ (似) sao dịch chữ Y?


Giải thích.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối