22/01/2021 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Bàng Tử Túc
送龐子肅

Tác giả: Thẩm Á Chi - 沈亞之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2014 18:37

 

Nguyên tác

三年游宦也迷津,
馬困長安九陌塵。
都作無成不歸去,
古來妻嫂笑蘇秦。

Phiên âm

Tam niên du hoạn dã mê tân,
Mã khốn Trường An cửu mạch trần.
Đô tác vô thành bất quy khứ,
Cổ lai thê tẩu tiếu Tô Tần[1].

Dịch nghĩa

Ba năm cầu quan chức đã chỉ là bến mê,
Ngựa chạy khắp ngả Trường An bụi bậm đã thấm mệt.
Cầu quan lâu không được mà không chịu về quê,
Xưa nay chỉ có Tô Tần chịu để vợ và chị dâu chê cười.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầu quan chức ba năm không được
Đường Trường An ngựa thấm phong trần
Quan không thành, không thoái thân
Chịu chê chỉ có Tô Tần thủa xưa
Bàng Tử Túc thân thế không rõ.

[1] Người Lạc Dương, Hà Nam thời Chiến Quốc. Ông có tài biện thuyết, nhưng chưa gặp thời nên nghèo khó nhiều năm, vợ và chị dâu đều chê cười ông. Về sau ông công thành, danh toại, vợ và chị dâu quỳ mọp đón ông vinh quy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Á Chi » Tống Bàng Tử Túc