秋江送客

秋鴻次第過,
哀猿朝夕聞。
是日孤舟客,
此地亦離群。
蒙蒙潤衣雨,
漠漠冒帆雲。
不醉潯陽酒,
煙波愁殺人。

 

Thu giang tống khách

Thu hồng thứ đệ quá,
Ai viên triêu tịch văn.
Thị nhật cô chu khách,
Thử địa diệc ly quần.
Mông mông nhuận y vũ,
Mạc mạc mạo phàm vân.
Bất tuý Tầm Dương tửu,
Yên ba sầu sát nhân.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu, chim hồng lần lượt bay qua
Vượn hôm mai kêu thảm thiết
Ngày ấy, khách trên thuyền trơ trọi
Nơi đây cũng là nơi chia đàn
Mưa ướt át thấm vào áo
Mây man mác chắn cánh buồm
Rượu Tầm Dương chẳng thấy say
Khói sóng buồn chết người

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Nhạn thu lần lượt bay qua
Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai
Ngày nào một chiếc thuyền ai
Nước non này cũng chia phôi cánh đàn
Mưa dầm vạt áo như chan
Buồm ai man mác mây ngàn đón ngang
Chẳng say chén rượu Tầm Dương
Khỏi sao sóng khói sầu thương chết người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thu về cánh nhạn bay ngang
Vượn kêu rầu rĩ chiều tàn chẳng thôi
Thuyền neo mình khách đơn côi
Cõi nầy chốn ấy là nơi chia lìa
Aùo người mưa ướt đầm đìa
Mênh mông mây phủ thuyền kia mịt mùng
Chẳng say men rượu Tầm Dương
Não nùng khói sóng buồn vương vấn người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thu về, hồng sải cánh,
Sớm tối vượn nỉ non.
Ngày nao, con thuyền lẻ,
Cũng chốn đây chia lìa.
Mưa dầm dề ướt áo,
Mây man mác theo buồm.
Rượu Tầm Dương uống mãi,
Khói sóng lút sầu thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Thu hồng lần lượt bay về
Vượn già sớm tối thảm thê kêu hoài
Lẻ loi ngày ấy thuyền ai
Nơi đây là chỗ lạc loài chia ly
Mưa dầm ướt áo làm chi
Có ngăn được gió mây đi ngang buồm
Chẳng say rượu quý Tầm Dương
Khói sông tịch mịch buồn thương chết người

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Trời thu tung cánh nhạn
Thê thiết tiếng vượn ngân
Bóng thuyền khách đơn chiếc
Như chim đã lìa đàn
Giăng giăng mưa ướt áo
Mây mờ phủ buồm lan
Rượu chuốc say lại tỉnh
Khói sóng sầu chưa tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Nhạn hồng sải cánh trời thu
Hôm mai tiếng vượn hót như xé lòng
Chiếc thuyền đã khuất bên sông
Chia lìa đây chốn thinh không vẫn còn
Giăng giăng ướt áo mưa tuôn
Mây mờ mịt phủ bóng buồm xa xôi
Rượu tưởng say, lại tỉnh rồi
Mênh mang khói sóng giết người sầu bi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của chopmat

Hồng thu lần lượt bay qua,
Chiều hôm tiếng vượn nghe đà thê lương.
Thuyền ai một bóng còn buông,
Bến xưa giờ vẫn đôi đường cách ngăn.
Mưa lên ướt vạt áo lần,
Buồm trôi man mác dưới vần vần mây.
Tầm Dương rượu uống nào say,
Mà như khói sóng sầu đây chết người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Mùa thu soải cánh chim hồng,
Thê lương tiếng vượn não lòng hôm mai.
Ngày này trơ trọi thuyền ai,
Chốn này cũng lại là nơi chia đàn.
Mưa dầm vạt áo chứa chan.
Cánh buồm mây chắn mênh mang đã đầy.
Rượu Tầm Dương chẳng làm say,
Giết người khói sóng buồn ngây ngất buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thu về, lần lượt nhạn đi,
Sớm khuya tiếng vượn sầu bi trên đồi.
Ngày này, thuyền khách đơn côi,
Nơi đây cũng lại là nơi chia lìa.
Lâm râm mưa, áo ướt đìa,
Im lìm bay đến, mây kia chặn buồm.
Chưa say chén rượu Tầm Dương,
Trên sông khói sóng sầu thương giết người!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhạn thu lũ lượt bay qua
Nỉ non vượn sớm kêu già tận đêm
Ngày nao khách lẻ một thuyền
Nước non nầy chốn đôi mình chia tay
Mưa dầm thêm ướt áo ai
Mênh mông lớp lớp cánh mây che buồm
Nhạt phèo chén rượu Tầm Dương
Trên sông khói sóng thêm buồn lòng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối