Dưới đây là các bài dịch của cao nguyên minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lưu biệt Thích Ca viện mẫu đơn trình Triệu Thối (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Nếu gió xuân qua ngôi chùa nhỏ
Chỉ thấy thơ đề trên vách thôi
Sẽ hỏi sứ quân giờ đâu nhỉ
Nhờ hoa cho gió biết khúc nôi
Năm này năm nữa bao giờ hết
Người già đi nhưng hoa vẫn tươi
Thôi Hộ năm xưa mà trở lại
Thì chàng Lưu đã tít mù khơi

Ảnh đại diện

Du Tây Bồ Đề tự (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Đường quanh eo núi khó dời chân
Đá mảnh, nước trong cảnh lạ thêm
Mây trắng đông tây liền một dải
Hồ in trăng sáng nước chia phân
Ngô vàng, thóc mật đương mùa chín
Quýt đỏ, cam xanh ngọt bội phần
Trời phát lộc cho người hưởng thụ
Cháu con nhớ lấy đó đừng quên

Ảnh đại diện

Xuân sầu (Vương Sanh Trắc): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Bay vào lầu én ngậm cành hoa
Ngày quấn gió đông quyện góc nhà
Mày liễu như tơ nghìn sợi rủ
Đeo sầu khôn giữ ánh xuân qua

Ảnh đại diện

Sư Lâm giai Hương Nhai tỉ vãn bộ (Lý Chi): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Một gò một lũng giữa từng không
Nhàn rỗi chị em dạo mấy vòng
Cảnh trí như thơ đường uốn khúc
Tâm hồn tựa nhạc tiếng tơ đồng
Muốn đề động biếc không thi tứ
Yêu tiếng sáo chiều lướt rặng thông
Ngồi ngắm nào hay trời sắp tối
Vòm cây chiều xuống một vầng hồng

Ảnh đại diện

Vãn độ Hoành Sơn quan (Nguỵ Khắc Tuần): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Ải chia nam bắc đã từng,
Luỹ cây lớp lớp chập chùng đồn quân.
Giáo vàng trừ bọn nghịch thần,
Mây che luỹ đá bạch vân một màu.
Mưa qua núi sạch như lau,
Buồm trôi nắng quái chiều mau qua dần.
Ải quan đất cũ Lê, Trần
Gió thu nghìn dặm quét lần chướng lam.

Ảnh đại diện

Biệt tuế (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Cố nhân lên đường đi xa,
Buổi chia tay vẫn thiết tha quay về.
Người đi còn có ngày về,
Nhưng năm gấp ruổi khó bề đuổi theo.
Thử hỏi thời gian đi đâu,
Theo dòng nước chảy đổ vào biển đông.
Viễn du tận cuối trời không.
Rượu ngon đúng độ xóm đông dậy mùi,
Xóm tây lợn béo no đầy,
Hãy vui cho hết trọn ngày hôm nay.
Bù cho sầu héo năm dài,
Đừng quên từ giã tháng ngày đã qua.
Đừng quay về, hãy đi xa,
Mang theo cùng với tuổi già lão suy.

Ảnh đại diện

Mai hoa kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Xuân về góc núi, nước tuôn tràn.
Trong đám cỏ gai, mai héo tàn.
Gió thổi một đêm rung núi đá.
Hoa bay theo tuyết đến quan san

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Bao năm xa cách chốn quê nhà,
Thôn xóm tiêu điều thêm xót xa.
Chỉ có Kính hồ còn trước cửa,
Sóng đùa cùng với gió xuân qua.

Ảnh đại diện

Đề Viên thị biệt nghiệp (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Chủ nhân quen lạ có nề chi,
Gặp chốn lâm tuyền có mấy khi.
Đừng nói rằng buồn không có rượu,
Sẵn tiền trong túi uống tì tì.

Ảnh đại diện

Bộc Dịch pha vãn vọng (La Nghiệp): Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Qua đây khách chạnh sầu bi,
Bông lau, nước bãi khác gì cảnh quê.
Bao giờ rỗi rảnh quay về,
Vào thu vó ngựa cũng nghe vội vàng
Đông sang vườn ruộng điêu tàn,
Đường lên mạn bắc nguy nàn xa xôi.
Ước gì như cánh chim trời,
Nương theo bóng xế từng đôi bay về.

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối