Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Quốc Phiên (4 bài)
- Sử Mộng Lan (1 bài)
- Hồng Tú Toàn (1 bài)
- Nguỵ Nguyên (1 bài)
- Lư Đức Nghi (1 bài)
Tạo ngày 05/08/2014 23:40 bởi tôn tiền tử
Lý Chi 李媞 (1805-1829) tự An Tử 安子, hiệu Lại Hương 吏香, người Mẫn Hành, Thượng Hải, con gái Lý Tùng Lâm 李松林 (có tài liệu viết Lý Lâm Tùng 李林松, 1770-1827, tiến sĩ năm 1796 đời Gia Khánh, Viên ngoại lang bộ hộ), lập gia đình với Phương Truyền Liệt 方傳烈 (năm 1827), người Đồng Thành, An Huy. Khoảng năm sau, Phương Truyền Liệt đối xử bạo hành, Lý Chi qua lại với người chị cô cậu tên Hoàng Hương Nhai 黃香崖, thơ từ xướng hoạ rất tâm đắc. Vì hoàn cảnh giống nhau hai người kết làm chị em sinh tử. Nhưng năm 1829, Hoàng Hương Nhai bị mẹ kế đối xử khắc nghiệt, không chịu nổi bèn nhảy ao tự trầm. Lý Chi thương chị, thương mình cũng tự trầm cùng ngày ấy tháng 5 năm 1829. Tác phẩm có "Do đắc Trú Lâu di cảo" 猶得住樓遺稿 3 quyển, gồm khoảng
300 bài.