Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sử Mộng Lan (1 bài)
- Tăng Quốc Phiên (4 bài)
- Lư Đức Nghi (1 bài)
- Lâm Chiếm Mai (2 bài)
- Lý Chi (2 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 13:39 bởi tôn tiền tử
Hồng Tú Toàn 洪秀全 (1814-1864) còn có tên Hồng Nhật 洪日, sinh quán huyện Hoa 花, tỉnh Quảng Đông, lãnh tụ Thái Bình Thiên Quốc 太平天國. Ông nguyên làm nghề dạy học tại quê nhà, sau chiến tranh nha phiến, nhận thấy triều Thanh hèn nhát hủ bại nên lập Hội Bái thượng đế 拜上帝 năm 1843 và tuyên truyền kêu gọi dân chúng tham gia. Năm 1851, hội khởi nghĩa tại thôn Kim Điền 金田, tỉnh Quảng Tây chống triều đình. Năm 1853, chiếm Nam Kinh, đổi tên là Thiên Kinh 天京, đặt làm thủ đô, tự xưng Thiên Vương 天王. Năm1864, vì nội bộ chia rẽ nên khởi nghĩa bị quân triều đình đánh bại, Hồng Tú Toàn bệnh chết.