Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lư Đức Nghi (1 bài)
- Châu Uyển Như (5 bài)
- Hồng Tú Toàn (1 bài)
- Ông Đồng Hoà (1 bài)
- Lý Từ Minh (2 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 12:47 bởi tôn tiền tử
Lâm Chiếm Mai 林占梅 (1821-1868) tự Tuyết Thôn 雪村, tên hồi nhỏ là Thanh Giang 清江, hiệu Hạc Sơn 鶴山, Sào Tùng đạo nhân 巢松道人, tổ tiên ở Đồng An 同安, Tuyền Châu 泉州, tỉnh Phúc Kiến, di cư sang Đài Nam 臺南 rồi Tân Trúc 新竹, Đài Loan. Tuy giỏi cả văn lẫn võ nhưng ông không thi cử làm quan. Tác phẩm có Tiềm Viên xướng hoạ tập 潛園唱和集, Tiềm Viên cầm dư thảo 潛園琴餘草.