Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/09/2010 19:41 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/09/2010 19:41 bởi hongha83
Lý Từ Minh 李慈銘 (1830-1894) tự Ái Bá 愛伯, hiệu Thuần Khách 蓴客, người Cối Kê, Chiết Giang. Lý Từ Minh là thi nhân kiêm học giả cận đại. Ông đậu tiến sĩ năm Quang Tự thứ 6 (1880), giữ chức giám sát ngự sử Sơn Tây đạo, thích dâng thư bàn về chính trị nhưng chưa bao giờ được lắng nghe. Tác phẩm có Việt mạn đường nhật ký, Bạch Hoa giáng phó thi tập.