Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/09/2008 18:28 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/09/2008 18:40 bởi hongha83
Ông Đồng Hoà 翁同龢 (1830-1904) tự Thúc Bình 叔平, quê ở Thường Thục 常熟, tỉnh Giang Tô 江蘇, đỗ tiến sĩ năm 1856, được cử làm Sư phó dạy hoàng đế Đồng Trị 同治 rồi sau đó dạy cả hoàng đế Quang Tự 光緒. Ông giữ nhiều trọng trách và chức tước cao của triều đình và là người ủng hộ chủ trương thực hiện biến pháp Duy tân. Điều đó đã làm cho Từ Hy thái hậu nổi giận và tước chức quan của ông buộc ông phải về quê. Ông Đồng Hoà mất vào năm Quang Tự thứ 30 (1904). Thơ ông chỉ còn duy nhất bài Tuyệt bút thi 絕筆詩 viết trước khi qua đời.