Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sử Mộng Lan (1 bài)
- Hồng Tú Toàn (1 bài)
- Lý Chi (2 bài)
- Lư Đức Nghi (1 bài)
- Lâm Chiếm Mai (2 bài)
Tạo ngày 14/12/2020 10:14 bởi tôn tiền tử
Tăng Quốc Phiên 曾國藩 (1811-1872) tự Bá Hàm 伯涵, hiệu Địch Sinh 滌生, thuỵ Văn Chính 文正, người Tương Hương 湘鄉, Hồ Nam, đỗ tiến sĩ năm 1838, là nhà quân sự, chính trị, văn học, thư pháp, thi nhân..., một trọng thần thời Vãn Thanh. Ông nhậm chức Lưỡng Giang tổng đốc, Trực Lệ tổng đốc, Vũ Anh điện đại học sĩ, từng thống lĩnh quân đội đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn, có lần đem quân đánh nhau với quân Pháp tại biên giới Việt Nam. Trước tác của ông gom lại trong Tằng Văn Chánh công toàn tập 曾文正公全集, gồm thơ văn, nhật ký, tấu nghị, sưu khảo,...