Quê nhà dưới núi Cao My,
Năm năm hoa cảnh đúng thì đua chen.
Bách già nhớ tớ thân quen,
Đào yêu hoa nở giăng giăng khắp vùng.
Ngoảnh thương nam quốc đậu hồng,
Nhớ người giặt lụa gửi lòng gió tây.
Phải chăng nhớ nhất là đây,
Đãi Oanh đình cạnh đường nầy Tam Xoa.

tửu tận tình do tại