麗江道中憶家鄉

蓬扉雲曉倚蒼崖,
石徑煙深鎖綠苔。
想像故山行漸近,
依稀清夜夢先回。
風塵末路青袍敝,
松菊離情白髮催。
珍重南輧消息好,
計今門廡望歸來。

 

Lệ Giang đạo trung ức gia hương

Bồng phi vân hiểu ỷ thương nhai,
Thạch kính yên thâm toả lục đài.
Tưởng tượng cố sơn hành tiệm cận,
Y hy thanh dạ mộng tiên hồi.
Phong trần mạt lộ thanh bào tệ,
Tùng cúc ly tình bạch phát thôi.
Trân trọng Nam bình tiêu tức hảo,
Kế kim môn vũ vọng quy lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Song bồng, mây sớm, dựa non xanh
Đường đá, rêu đầy, khói phủ quanh
Núi cũ tưởng đâu gần lối rẽ
Hồn quê về trước, giữa đêm thanh
Gió sương, đoạn trót, bào xanh nát
Tùng cúc, tình xa, tóc bạc nhanh
Xe sứ khải hoàn, trân trọng báo
Gia hương đang ngóng đợi tin lành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồng mây sớm non xanh,
Rêu thâm lối đá phủ quanh lâu đài.
Tưởng đâu núi cũ rẽ ngay,
Mộng về trước dù ngày, đêm thanh.
Gió sương mạt lộ bào xanh,
Tình xa tùng cúc bạc nhanh mái đầu.
Bình Nam trân trọng báo mau,
Gia hương đang ngóng đợi nhau tin lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời