秋江送客

秋鴻次第過,
哀猿朝夕聞。
是日孤舟客,
此地亦離群。
蒙蒙潤衣雨,
漠漠冒帆雲。
不醉潯陽酒,
煙波愁殺人。

 

Thu giang tống khách

Thu hồng thứ đệ quá,
Ai viên triêu tịch văn.
Thị nhật cô chu khách,
Thử địa diệc ly quần.
Mông mông nhuận y vũ,
Mạc mạc mạo phàm vân.
Bất tuý Tầm Dương tửu,
Yên ba sầu sát nhân.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu, chim hồng lần lượt bay qua
Vượn hôm mai kêu thảm thiết
Ngày ấy, khách trên thuyền trơ trọi
Nơi đây cũng là nơi chia đàn
Mưa ướt át thấm vào áo
Mây man mác chắn cánh buồm
Rượu Tầm Dương chẳng thấy say
Khói sóng buồn chết người

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim hồng thu sắp hàng bay quá
Lũ vượn buồn kêu hú sớm hôm
Khách đi trên chiếc thuyền đơn
Nơi đây diễn cảnh lìa đàn sầu đau
Mưa lâm râm thấm vào vạt áo
Mây âm u chạm cánh buồm cao
Rượu Tầm Dương chẳng say nào
Gợi buồn khói sóng khỏi sao chết người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đặng Tài

Chim rừng bay ngang mùa thu
Tiếng vượn thảm thiết kêu ai mỗi ngày
Khách trơ trọi trên thuyền ai
Nơi đây chim lỡ lạc bầy kêu than
Áo ướt vì tại mưa dầm
Áng mây man mác vướng ngang cánh buồm
Chẳng say men rượu Tầm Dương
Mênh mang khói sóng làm buồn sầu bi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồng thu sắp hàng lượn
Vượn hú sớm hôm sầu
Khách trên chiếc thuyền lẻ
Nơi đây biệt ly đau
Mưa lâm râm thấm áo
Mây chạm cánh buồm cao
Rượu Tầm chẳng say gục
Khói sóng gợi buồn sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu hồng nhạn bay qua,
Sớm mai tiếng vượn kêu hoài thảm thương.
Thuyền trơ ngày ấy khách buồn,
Nước non đây chốn đôi đường chia xa.
Thấm vào mưa ướt áo tà,
Mây man mác chắn từ xa cánh buồm.
Chẳng hề say rượu Tầm Dương,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]