送吳汝山公出乂安

錦羅江上扣征安,
拜會非難惜別難。
八大奇文花兩國,
一車膏雨潤全驩。
人從淡泊斯為政,
天為黔黎不放閒。
北望鴻山開德曜,
天涯舉酒客鄉關。

 

Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An

Cẩm La giang thượng khấu chinh an,
Bát hội phi nan tích biệt nan.
Bát đại kỳ văn hoa lưỡng quốc,
Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan.
Nhân tòng đạm bạc tư vi chính,
Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn.
Bắc vọng Hồng sơn khai đức diệu,
Thiên nhai cử tửu khách hương quan.


Ngô Nhữ Sơn tức Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ Sơn, nguyên người Trung Quốc sang ở Gia Định, thành người Việt Nam. Ông học giỏi thơ hay. Ông và Nguyễn Du từng là bạn thân thiết. Tháng giêng năm Gia Long thứ 10 (1811), ông đang làm quan tham trị Bộ Hộ ở Huế, được bổ hiệp trấn Nghệ An. Lúc đó Nguyễn Du đang làm cai bạ Quảng Bình, có thơ này tiễn ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Cẩm La dừng lại vó chinh an
Gặp dễ xa nhau chẳng dễ  dàng
Hai nước danh thơm tài ngọc chuốt
Đầy xe mưa thấm dặm Châu Hoan
Việc theo tánh đạm mong thường rảnh
Trời vị dân đen khiến chửa nhàn
Ngắm vọi Hồng Sơn cao đức mọc
Rượu xa mừng rót chén hương quan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Bến Cẩm lưu ngựa tiễn ông đi
Gặp nhau không bõ khó biệt ly
Văn như tám đại gia hai nước
Châu Hoan hưởng mưa vết ông di
Bình dị tính giúp việc công chính
Cũng vì dân nên chẳng thể nhàn
Trông về Hồng Lĩnh thấy sao đức
Chén rượu mừng quê xa dặm ngàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa qua bến Cẩm lại dừng
Sum vầy chưa bỏ, não nùng biệt ly
Văn chương hai nước lừng tài
Một xe mưa móc nhuần đầy châu Hoan
Tính hiền nên dễ việc quan
Vì dân trời chữa cho nhàn tấm thân
Sao nhân tỏa sáng non Hồng
Phương trời nâng chén chúc mừng quê hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cẩm La vó ngựa dừng chinh an,
Gặp dễ, dễ gì xa biệt làng.
Hai nước văn tài hoa tám bậc,
Một xe mưa thấm nhận châu Hoan.
Người theo đạm bạc tư công chính.
Thiên vị dân đen nên chẳng nhàn,
Vọng bắc Hồng Sơn cao đức tốt,
Chân trời rượu tiễn khách hương quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời