19/05/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An
送吳汝山公出乂安

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 15:52

 

Nguyên tác

錦羅江上扣征安,
拜會非難惜別難。
八大奇文花兩國,
一車膏雨潤全驩。
人從淡泊斯為政,
天為黔黎不放閒。
北望鴻山開德曜,
天涯舉酒客鄉關。

Phiên âm

Cẩm La[1] giang thượng khấu chinh an,
Bát hội phi nan tích biệt nan.
Bát đại kỳ văn[2] hoa lưỡng quốc[3],
Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan[4].
Nhân tòng đạm bạc tư vi chính,
Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn.
Bắc vọng Hồng sơn khai đức diệu,
Thiên nhai cử tửu khách hương quan.

Bản dịch của Quách Tấn

Cẩm La dừng lại vó chinh an
Gặp dễ xa nhau chẳng dễ  dàng
Hai nước danh thơm tài ngọc chuốt
Đầy xe mưa thấm dặm Châu Hoan
Việc theo tánh đạm mong thường rảnh
Trời vị dân đen khiến chửa nhàn
Ngắm vọi Hồng Sơn cao đức mọc
Rượu xa mừng rót chén hương quan
Ngô Nhữ Sơn tức Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ Sơn, nguyên người Trung Quốc sang ở Gia Định, thành người Việt Nam. Ông học giỏi thơ hay. Ông và Nguyễn Du từng là bạn thân thiết. Tháng giêng năm Gia Long thứ 10 (1811), ông đang làm quan tham trị Bộ Hộ ở Huế, được bổ hiệp trấn Nghệ An. Lúc đó Nguyễn Du đang làm cai bạ Quảng Bình, có thơ này tiễn ông.

[1] Không biết ở đâu, có lẽ là ở Quảng Bình, vì Nguyễn Du gặp Ngô Nhữ Sơn ở Quảng Bình.
[2] Tức văn chương của tám bậc đại gia Đường Tống.
[3] Làm đẹp hai nước, chỉ nước ta và Trung Quốc.
[4] Ý câu này nói ông thi hành chính sách tốt, nhân dân Nghệ An được nhờ như cây cối gặp mưa. Năm ấy, dân Nghệ Tĩnh đói kém, thuế tô, thuế điền thiếu kể tới mười vạn. Khi Nhân Tĩnh đến nơi có tâu về triều xin hoãn thâu thuế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An