再授連州至衡陽酬柳柳州送別

去國十年同赴召,
渡湘千里又分岐。
重臨事異黃丞相,
三黜名慚柳士師。
歸目並隨回雁盡,
愁腸正遇斷猿時。
桂江東過連山下,
相望長吟有所思。

 

Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt

Khứ quốc thập niên đồng phó triệu,
Độ Tương thiên lý hựu phân kỳ.
Trùng lâm sự dị Hoàng thừa tướng,
Tam truất danh tàm Liễu sĩ sư.
Quy mục tịnh tuỳ hồi nhạn tận,
Sầu trường chính ngộ đoạn viên thì.
Quế giang đông quá Liên sơn hạ,
Tương vọng trường ngâm “Hữu sở tư”.

 

Dịch nghĩa

Hai ta xa triều đình mười năm cùng được triệu về,
Lúc về cùng đi trên sông Tương cả ngàn dặm tới ngã rẽ lại chia tay.
Ta cùng gặp sự lạ như thừa tướng họ Hoàng đời Hán;
Ông xấu hổ vì ba lần bị truất phế như Liễu sĩ sư.
Căng mắt nhớ nhà dõi theo đàn nhạn trốn lạnh nay đang bay trở về,
Lúc chia tay lòng buồn như lúc con vượn xưa đứt ruột.
Sông Quế chảy về đông qua núi Liên,
Hai ta cùng ngóng mà ngâm khúc ca “Hữu sở tư”.


Nguyên tác giả và Liễu Tông Nguyên đều thuộc phe cải cách đang làm quan lớn trong triều. Năm 805 hai ông bị phe bảo thủ thắng thế giáng chức tư mã và đày tác giả đi Lãng châu, Liễu Tông Nguyên đi Vĩnh châu. Mười năm sau, vẫn còn lưu đày, chúng thăng tác giả lên thứ sử Liên châu, còn Liễu Tông Nguyên cũng lên thứ sử Liễu châu. Trên đường đeo ấn quan mới đến nhiệm sở mới, hai ông gặp nhau ở Hành Dương (nay trong tỉnh Hồ Nam) để tống biệt nhau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đày mười năm nay cùng được triệu
Sông Tương vể ngã quẹo chia tay
Tướng Hoàng sự lạ giống thay
Sĩ sư họ Liễu chức bay ba lần
Căng mắt nhớ dõi đàn quy nhạn
Lòng buồn như lúc vượn đoạn trường
Quế giang đông quá Liên sơn
“Hữu sở tư’ hát khi nom sông này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm xa nước triệu về
Sông Tương ngàn dặm tái tê phân kỳ
Tựa Hoàng thừa tướng gặp may
Ba lần phế truất khác gì Liễu công
Dõi nhìn đàn nhạn tầng không
Buồn nghe tiếng vượn cõi lòng nát tan
Về đông con nước mù tăm
Ngắm nhau cùng hát khúc ngâm ven trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Biếm chục năm cùng triệu nhập trào
Sông Tương ngàn dặm lại từ nhau.
Lạ như sự việc Hoàng thừa tướng
Thẹn phế ba lần Liễu sĩ sư.
Mắt ngóng nhạn đàn về trở lại
Lòng buồn vượn đứt ruột thời nào.
Dưới Liên sơn Quế xuôi đông mãi
Cùng ngắm ca dài “Hữu sở tư”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bị biếm mười năm cùng triệu về,
Sông Tương ngàn dặm biệt buồn ghê.
Hoàng thừa tướng như ta gặp lạ,
Liễu sĩ sư ba lần phế về.
Đàn nhạn trốn đông nay trở lại,
Vượn xưa đứt ruột chia tay kề.
Về đông sông Quế non Liên dưới,
“Hữu sở tư” ca khúc tái tê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời