柳浪

分行接綺樹,
倒影入清漪,
不學御溝上,
春風傷別離。

 

Liễu lãng

Phân hàng tiếp ỷ thụ,
Đảo ảnh nhập thanh y.
Bất học ngự câu thượng,
Xuân phong thương biệt ly.

 

Dịch nghĩa

Hàng cây đẹp đứng nối với nhau,
Soi ngược bóng dưới lớp sóng trong.
Không giống như trên ngòi ngự,
Khi gió xuân về phải chịu thấy cảnh biệt ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cây lạ hàng theo hàng
Bóng đổ sóng xanh rì
Không như trên dòng ngự
Gió xuân buồn biệt ly.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Rặng cây đứng xếp hàng
Bóng đổ sóng lăn tăn
Ngòi nước không tư lự
Gió xuân buồn cách ngăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cây đẹp hàng nối hàng
Bóng in vào sóng biếc
Vô tình dòng cách ngăn
Gió xuân đau ly biệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia hàng với cây xiên giao tiếp
Nhìn bóng nghiêng thấy hệt sóng mau
Không như trên lạch ngự câu
Gió xuân ly biệt gợi đau não lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây lạ phân hàng theo hàng,
Bóng đổ trên sóng xanh càng xanh hơn.
Không như trên dòng ngự câu,
Gió xuân biệt ly lòng sầu khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây đẹp gióng hàng đôi,
Ảnh ngược lớp sóng dồi.
Không như trên ngòi ngự,
Gió xuân gây chia phôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chia hàng cây bóng ngả
Ảnh ngược soi sóng nhỏ
Chẳng như ngòi hoàng thành
Gió xuân thương ly biệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời