21/10/2021 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu lãng
柳浪

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:36

 

Nguyên tác

分行接綺樹,
倒影入清漪,
不學御溝上,
春風傷別離。

Phiên âm

Phân hàng tiếp ỷ thụ,
Đảo ảnh nhập thanh y.
Bất học ngự câu thượng,
Xuân phong thương biệt ly.

Dịch nghĩa

Hàng cây đẹp đứng nối với nhau,
Soi ngược bóng dưới lớp sóng trong.
Không giống như trên ngòi ngự,
Khi gió xuân về phải chịu thấy cảnh biệt ly.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cây lạ hàng theo hàng
Bóng đổ sóng xanh rì
Không như trên dòng ngự
Gió xuân buồn biệt ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Liễu lãng