Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/02/2009 21:36 bởi hongha83
Hạng Tư 項斯 tự Tử Thiên 子遷, không rõ năm sinh và mất, người Giang Đông. Năm Hội Xương thứ 3 (843) đời Đường Văn Tông (Lý Ngang) làm trạc đệ. Cuối cùng làm đến chức đô uý. Thơ hiện còn một quyển.