Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: cung nữ (12)

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2009 21:41

送宮人入道

願隨仙女董雙成,
王母前頭作伴行。
初戴玉冠多誤拜,
欲辭金殿別稱名。
將敲碧落新齋磬,
卻進昭陽舊賜箏。
旦暮焚香繞壇上,
步虛猶作按歌聲。

 

Tống cung nhân nhập đạo

Nguyện tuỳ tiên nữ Đổng Song Thành,
Vương Mẫu tiền đầu tác bạn hành.
Sơ đới ngọc quan đa ngộ bái,
Dục từ kim điện biệt xưng danh.
Tương xao Bích Lạc tân trai khánh,
Khước tiến Chiêu Dương cựu tứ tranh.
Đán mộ phần hương nhiễu đàn thượng,
Bộ hư do tác án ca thanh.

 

Dịch nghĩa

Xin đi theo tiên nữ Đổng Song Thành
Người của Vương Mẫu làm bạn đi với nhau
Mới đầu đội mũ ngọc nhiều lần lạy lầm
Muốn từ giã cung điện đổi tên khác
Sắp gõ khánh ở nhà mới nơi cõi trời
Mà lại đưa lên đàn tranh thời ở Chiêu Dương được tặng cho
Sớm tối đốt nhang bay trên đàn
Tụng kinh vẫn giữ giọng thường ca hát ngày xưa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nguyện theo tiên nữ Đổng Song Thành
Vương Mẫu vườn tây kết bạn lành
Mũ ngọc xưa mang lầm vái lạy
Đền vàng nay bỏ đổi dung hình
Chiêu Dương trả lại đàn xưa cũ
Bích Lạc khua vang khánh mới tinh
Hương đốt quanh đàn liền sớm tối
Giọng ca phảng phất lúc cầu kinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Theo tiên nữ Đổng Song Thành
Trước thềm Vương Mẫu bạn lành làm duyên
Ngọc quan đội lạy lầm quen
Muốn từ kim điện đổi tên cho rồi
Cõi trời gõ khánh tân trai
Dâng đàn tranh cũ khi ngày Chiêu Dương
Diễu đàn hôm sớm đốt hương
Tụng kinh vẫn giữ giọng thường khi ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nguyện theo tiên Đổng Song Thành,
Vườn Tây Vương Mẫu kết thành bạn thân.
Mũ xưa dát ngọc, lạy lầm,
Điện vàng muốn bỏ âm thầm đổi tên.
Khánh trai, Bích Lạc vang rền,
Đàn vua, trả lại vào đền Chiêu Dương.
Diễu đàn, sớm tối đốt hương,
Tụng kinh, âm điệu còn vương hát hò...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xin theo Đổng Song Thành tiên nữ
Làm bạn cùng Vương Mẫu thị tì
Đội mũ ngọc, bái lầm hoài
Muốn từ cung điện ra ngoài đổi tên
Bích Lạc quán gõ rền khánh mới
Cung Chiêu Dương từ chối đàn tranh
Trên đàn sớm tối châm nhang
Tụng kinh thì vẫn giọng thường múa ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xin theo tiên nữ Đổng Song Thành
Người của Tây Vương Mẫu bạn lành.
Mũ ngọc mới đầu lầm lẫn lạy,
Đổi tên khác muốn từ cung thành.
Cõi trời gõ khánh nơi nhà mới
Cung điện Chiêu Dương được tặng tranh.
Sớm tối đốt nhang bay khắp điện,
Tụng kinh vẫn giữ giọng ca thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời