舊宮人

歌舞梁州女,
歸時白髮生。
全家沒蕃地,
無處問鄉程。
宮錦不傳樣,
禦香空記名。
一身難自說,
愁逐路人行。

 

Cựu cung nhân

Ca vũ Lương Châu nữ,
Quy thì bạch phát sinh.
Toàn gia một Phiên địa,
Vô xứ vấn hương trình.
Cung cẩm bất truyền dạng,
Ngự hương không kí danh.
Nhất thân nan tự thuyết,
Sầu trục lộ nhân hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Em là ca nữ đất Lương Châu
Khi trở về tóc đã bạc mầu
Vùng đất Phiên toàn gia chết hết
Muốn về mà biết hỏi những đâu
Dáng dấp xưa gấm cung không chuyển
Mùi ngự hương chẳng giữ được lâu
Một thân côi lấy ai tâm sự
Đường em đi đeo đẳng những sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quê Lương Châu cung nhân múa hát
Lúc được về thì tóc bạc phơ
Đất Phiên đã chết toàn gia
Không nơi thăm hỏi làng giờ ra sao
Gấm trong cung truyền đâu hình dáng
Mùi ngự hương thì chẳng nhớ tên
Một mình khó tự hàn huyên
Mối sầu đeo đẳng người trên đường dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em là cung nữ Lương Châu,
Khi về quê đã bạc mầu tóc pha.
Đất Phiên chết hết toàn gia,
Muốn về mà biết hỏi ra nơi nào?
Gấm cung không chuyển dáng sao?
Ngự hương chẳng giữ mùi lâu được rồi.
Lấy ai tâm sự thân côi,
Đường đi đeo đẳng những lời sầu thương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời