Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
3 bài thơ
Tạo ngày 07/07/2007 16:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2007 16:37 bởi Vanachi
Tôn Nguyên Yến 孫元晏 sống vào thời Ngũ Đại, thân thế chưa rõ ràng, có "Vịnh sử thi" 75 bài.