Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 07/07/2007 16:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2007 16:37 bởi Vanachi
Tôn Nguyên Yến 孫元晏 sống vào thời Ngũ Đại, thân thế chưa rõ ràng, có "Vịnh sử thi" 75 bài.