庾信

苦心詞賦向誰談,
淪落周朝志豈甘。
可惜多才庾開府,
一生恫悵憶江南。

 

Dữu Tín

Khổ tâm từ phú hướng thuỳ đàm?
Luân lạc Chu triều chí khởi cam?
Khả tích đa tài Dữu khai phủ,
Nhất sinh đỗng trướng ức Giang Nam.

 

Dịch nghĩa

Những thổ lộ tâm tư đau khổ ông viết cho ai đó?
Ông có đành lòng lưu lạc rồi làm quan cho nhà Chu không?
Đáng thương cho Dữu khai phủ nhiều tài,
Cả đời lúc nào cũng buồn bã nhớ về đất Giang Nam.


Dữu Tín (513-581) người thời Nam Bắc triều. Ông làm quan cho nhà Lương ở Nam triều, phụng mệnh đi sứ Tây Nguỵ ở Bắc triều thì bị giữ lại và phong cho quan tước. Tới nhà Bắc Chu, ông được phong tới phiêu kỵ tướng quân, khai phủ như tam ti, nên người thời đó còn gọi ông là Dữu khai phủ. Ông làm nhiều văn thơ, bộc lộ lòng thương nhớ quê hương miền nam của ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thơ khổ tâm làm cho ai đó?
Quan nhà Chu ông có đành cam?
Dữu khai phủ đáng thương tâm
Cả đời buồn bã Giang Nam nhớ hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Não lòng thơ  phú tỏ cùng ai
Quan tướng triều Chu bụng có vui
Xót nỗi nhân tài nơi phủ Dữu
Giang Nam trọn kiếp dạ u hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời