宮怨

柳影參差掩畫樓,
曉鶯啼送滿宮愁。
年年花落無人見,
空逐春泉出御溝。

 

Cung oán

Liễu ảnh sâm si yểm hoạ lâu,
Hiểu oanh đề tống mãn cung sầu.
Niên niên hoa lạc vô nhân kiến,
Không trục xuân tuyền xuất ngự câu.

 

Dịch nghĩa

Bóng liễu loi thoi che lầu son,
Sáng sớm tiếng oanh hót xua nỗi buồn ngập cung điện.
Hàng năm hoa rụng chẳng ai để ý,
Tất cả đều trôi theo khe nước xuân ra dòng ngự.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Tháp cao bóng liễu che lầu.
Oanh kêu giục giã tiếng sầu đầy cung,
Hoa rơi nào thấy ai trông,
Luống theo ngọn suối ra vùng ngự câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lầu cao bóng liễu nghiêng che
Oanh ca hót sớm thảm thê cung tần
Hàng năm hoa rụng ai màng
Suối xuân đưa đẩy xuôi dòng ngự câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Bóng liễu lưa thưa rủ mặt lầu
Oanh vàng xua oán chốn cung sâu
Vườn kia hoa rụng nào ai biết
Lững lờ theo suối chảy về đâu

Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu hoạ khuất che liễu rợp màu,
Sáng ra oanh hót tiễn cung sầu.
Năm năm hoa rụng không ai thấy,
Theo suối xuân vèo đến Ngự Câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bóng liễu nghiêng nghiêng khuất hoạ lâu,
Oanh kêu tiếng sớm đuổi cung sầu.
Hoa rơi năm tháng nào ai thấy!
Đổ suối xuân về chốn ngự câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Lâu đài bóng liễu che nghiêng,
Oanh kêu thánh thót nỗi phiền ắp cung,
Ai hay hoa rụng não nùng,
Trôi theo dòng chảy mông lung bến bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bóng liễu loi thoi khuất mái lầu,
Oanh kêu sớm giục khắp cung sầu.
Năm năm hoa rụng ai màng ngó,
Theo suối xuân về tới ngự câu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bóng liễu loi thoi phủ hoạ lâu
Sớm tiếng oanh đưa khắp cung sầu
Năm năm hoa rụng nào ai thấy
Uổng tìm suối xuân thoát ngự câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bóng liễu lô nhô khuất hoạ lâu,
Cung, oanh hót sớm, bớt u sầu.
Năm năm, hoa rụng nào ai thấy,
Theo suối xuân ra tới Ngự Câu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hình ảnh liễu điểm tô lầu đẹp
Oanh ban mai giọng hót u sầu
Hoa rơi rụng ai hay đâu
Suối xuân xuôi cuốn qua cầu hoàng cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối