雜詩其二

已見寒梅發,
復聞啼鳥聲。
愁心視春草,
畏向玉階生。

 

Tạp thi kỳ 2

Dĩ kiến hàn mai phát,
Phục văn đề điểu thanh.
Sầu tâm thị xuân thảo,
Uý hướng ngọc giai sinh.

 

Dịch nghĩa

Đã thấy mai lạnh ra hoa,
Lại nghe tiếng chim hót.
Ngao ngán theo dõi cỏ xuân,
Sợ chúng sẽ mọc đầy trước thềm nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đã thấy cành hoa lạnh nở hoa
Lại còn nghe cả tiếng chim ca
Lòng buồn trông cỏ xuân mơn mởn
Thềm ngọc e chừng cỏ lấn qua.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đã thấy hàn mai trĩu hoa vàng,
Lại nghe chim chóc hót ca vang.
Ngắm cỏ xuân tươi lòng sầu muộn,
Chỉ e thềm ngọc, cỏ lấn sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đã thấy hàn mai nở,
Còn nghe chim hót ca.
Lòng buồn xuân cỏ mượt,
Thềm ngọc ngại len qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đã trông mai lạnh nở hoa,
Lại còn nghe tiếng chim ca vang ngần.
Sầu lòng ngắm thảm cỏ xuân,
Sợ nhìn thềm ngọc thêm phần xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã thấy mai ra hoa
Lại nghe chim hót ca
Ngán nhìn cỏ xuân mọc
Đang lấn thềm vào nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã thấy mai gầy nở
Lại nghe tiếng chim ca
Cỏ xuân nhìn cũng chán
Trước thềm mọc đầy ra

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã trông mai lạnh ra hoa,
Lại nghe rộn tiếng chim ca vang trời.
Ngán cho theo cỏ xuân tươi,
Chúng e sẽ mọc đầy vơi trước thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trông cánh mai run lạnh
Nghe bầy én khẽ ca
Buồn xuân nhìn cỏ dại
Chắc sẽ lấn hiên nhà

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đã thấy mai lạnh mọc
Lại nghe tiếng chim hót
Lòng buồn nhìn cỏ xuân
Sợ lan đầy thềm ngọc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Đã thấy hoa mai nở,
Lại nghe chim hót ca.
Xuân buồn nhìn cỏ biếc,
Lo mọc lan thềm nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời