23/03/2023 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 2
雜詩其二

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 20/07/2009 13:16

 

Nguyên tác

已見寒梅發,
復聞啼鳥聲。
愁心視春草,
畏向玉階生。

Phiên âm

Dĩ kiến hàn mai phát,
Phục văn đề điểu thanh.
Sầu tâm thị xuân thảo,
Uý hướng ngọc giai sinh.

Dịch nghĩa

Đã thấy mai lạnh ra hoa,
Lại nghe tiếng chim hót.
Ngao ngán theo dõi cỏ xuân,
Sợ chúng sẽ mọc đầy trước thềm nhà.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đã thấy cành hoa lạnh nở hoa
Lại còn nghe cả tiếng chim ca
Lòng buồn trông cỏ xuân mơn mởn
Thềm ngọc e chừng cỏ lấn qua.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tạp thi kỳ 2